Provozní řádVážení hosté, děkujeme Vám, že jste navštívili naši bowlingovou hernu. Tato herna je vybavena dvěma profesionálními dráhami Brunswick. Pro provoz těchto drah, Vaši spokojenost a bezpečnost platí následující provozní řád:

1. Na rezervované dráhy je nutno se dostavit 5 minut ped započetím rezervace. Při nedodržení této podmínky může být dráha pronajata jinému zákazníkovi.

2. Zájemci o pronájem drah jsou povinni se před vstupem na dráhu zaregistrovat u obsluhy drah.

3. Na jedné bowlingové dráze může hrát maximálně 12 hráčů.

4. Vstup na dráhy je povolen pouze v obuvi určené pro bowling. Hráči, kteří nevlastní bowlingovou obuv si ji mohou zapůjčit při registraci ("sálovky" nejsou bowlingovou obuví).

5. Používání zapůjené obuvi bez ponožek je z hygienických důvodů zakázáno. Ponožky je možno zakoupit u obsluhy.

6. Hráči mohou používat ke hře koule herny nebo vlastní. Provozovatel herny nekontroluje stav donesených koulí a neručí za jejich stav po hře.

7. Na podavači koulí může být maximálně 10 koulí. Větší počet koulí může způsobit přetížení výtahu koulí a jeho poškození.

8. K rozběhu mohou hráči využívat prostor po čáru odhozu (začátek jednotlivých drah). V žádném případě nesmí vstupovat na dráhy.

9. Odchod mimo prostory herny v zapůjené obuvi je zakázán.

10. Svévolná manipulace s příslušenstvím drah a zařízením herny je zakázána. Při jakékoliv závadě na dráze i ostatním zařízení herny upozorněte obsluhu herny.

11. Vstup hráčů do prostorů určeným pouze pro personál je zakázán.

12. Při hře se prosím chovejte ohleduplně, nehrajete sami.

13. Zařízení herny neničte a používejte dle pravidel bowlingu.

14. Ukončení hry oznamte obsluze, na základě odehraného času Vám bude vystaven účet. Drobné provozní závady, které způsobí přerušení hry na krátkou dobu nemohou být odečteny z placeného času.

15. Před odchodem odevzdejte zapůjčenou obuv.

16. Hráč vyčká s odhodem koule na zvednutí závory před kuželkami. Předčasný odhoz vede k chybě stroje a jeho zastavení, v horším případě koule narazí do závory a poškodí ji. Hráč je odpovědný za způsobenou škodu na zařízení.

17. Zákaz házení koulí na dráhu pokud nebude zvednutá závora pod pokutou 200,- Kč.

18. Zákaz házení dvou koulí ve stejný okamžik. Při trefení jedné z koulí do závory pokuta 200,- Kč.

19. Pokud se hráčům na jednotlivé dráze nevrátí zpět 3 koule, přeruší hru a upozorní na tuto skutečnost personál herny. Pokračování ve hře může vést k vážnému poškození bowling. stroje.

20. Prostor rozběhu před čárou odhozu je upraven specíálním přípravkem a je vysoce kluzký. Umožňuje hráčům se před odhodem koule sklouznout. Upozorňujeme nezkušené hráče na riziko uklouznutí, pádu a zranění.

21. Při opakovaném porušování tohoto provozního řádu může být hráč předčasně vykázán z prostoru herny bez náhrady.

 

www.bowling-svitavka.cz
bowling@bowling-svitavka.cz rezervace: 604 575 927